Uncategorized

वाचकही पुस्तकापर्यंत पोचू पाहत असतो!

संपादकांच्या चश्म्यातून (सतीश काळसेकर)


सतीश काळसेकर हे ‘लोकवाङ्मय गृह’चे संपादक आहेत हे खरेच.


पण ती त्यांची एकमात्र ओळख नाही. मराठी सारस्वतात त्यांच्या इतरही अनेक ओळखी आहेत. कुणाला ते ‘विलंबित’ या कवितासंग्रहातून भेटलेले कवी म्हणून माहीत असतात. कुणाला ते ‘पुस्तके साठत जातात…’ असे विरक्त मायेने पुस्तकांविषयी म्हणणारे संग्राहक म्हणून माहीत असतात. कुणाला ‘वाचणार्‍याची रोजनिशी’मधून भेटणारे अव्याहत वाचक म्हणून माहीत असतात.


तर गावकुसाबाहेरून कशीबशी पुस्तके मिळवत अक्षरांपर्यंत पोचणार्‍या एखाद्या वाचकाला ते पुस्तकव्रती प्रकाशक म्हणून माहीत असतात…


‘आपले वाङ्मयवृत्त’मधून सतत आडवाटेच्या कविता आणि कवितांचे अनुवाद सादर करत राहणार्‍या, ‘वाचा प्रकाशन’सारखा प्रयोग करणार्‍या सतीश काळसेकरांशी गप्पा मारणे महत्त्वाकांक्षी होते. अपेक्षेनुसार या गप्पा फक्त कवितेवर न थांबता, पुस्तके-भाषा-वाचनव्यवहार… अशा कशाही आडव्यातिडव्या होत गेल्या.


या गप्पा ‘रेषेवरची अक्षरे’च्या वाचकांसाठी ध्वनिमुद्रित रूपात सादर करतो आहोत. गप्पांच्या सुरुवातीला असलेला या मुलाखतीत अप्रस्तुत ठरेल असा काही भाग वगळला आहे. संकलनात सफाई जितकी असायला हवी होती तितकी नाही, याची जाणीव आहे. त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो आहोत. वेळ होईल तसतशा या गप्पा अक्षरात नोंदून ठेवण्याचाही प्रयत्न होता, आहे. पण तूर्तास दिवाळी अंकाचा मुहूर्त साधण्यासाठी तो प्रयत्न पडद्यामागे नेत आणि माध्यमाने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा फायदा घेत मुलाखत आहे त्या स्वरूपात प्रकाशित करतो आहोत.

 

***

ही मुलाखत या स्वरूपात प्रकाशित करायला संमती दिल्याबद्दल श्री. सतीश काळसेकर यांचे मन:पूर्वक आभार.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *