हातवार्‍यांमधून बोलणारी मुलगी

हातवार्‍यांमधून बोलते मुलगी
डोळ्यांवर तिचा सगळा विश्वास
जे दिसतं तेच असतं
तिला कळत नाही
न दिसणारं-अमूर्त
डिक्शनरीत शोधते संस्कृतीचा अर्थ
सांगते दाखव संस्कृती. कशी असते?
जसं हात जोडले की देव
मनगटावर बोट फिरवलं की घड्याळ, वेळ
प्रत्येक गोष्ट बांधते हातवार्‍यांमध्ये
संस्कृती दाखवताना माझी फाटते

हातवारे करते. भरभर करते
हात शब्द हात ओठ हात जीभ हात दात
हात स्वर हात आवाज
बोटा-हातांवर नाचते मराठी इंग्रजी

५ वर्षांची असताना
ताप आला खूप
त्यानंतर ऐकू येत नाही
बोलता येत नाही
आधी येत होतं
चेहरा होतो छोटासा
वाटतो व्हॅन गॉच्या सनफ्लॉवर्ससारखा
हातवारेच बोलतात
हातवारेच सांगतात
सुखदु:ख.

- प्रणव सखदेव
 
http://mazemuktchintan.blogspot.in/2011/10/blog-post.html
Post a Comment