Posts

Showing posts from October, 2011

तुतारीच्या शोधात...

सालाबादप्रमाणे ‘रेषेवरची अक्षरे’चा अंक ह्याही दिवाळीला आपल्यासमोर हजर आहे. मागल्या वर्षात काय झालं? काही ब्लॉग आले, काही ब्लॉग गेले. काही तरले, काही बुडाले. काही मंदावले. काही सुस्तावले.काही दौडले. काही सुटलेच. काही आपले चालले नि काही दुसर्‍यांनीच चालवायला घेतले! त्यांना आपण शुभेच्छा देऊ. चालणार्‍यांना प्रोत्साहन देऊ. सुटलेच आहेत त्यांना सोडून देऊ. दौडणार्‍यांना दौडू देऊ.सुस्तावल्यांना गदगदा हलवू. मंदावल्यांना दमदाटी करून लिहितं करू. बुडलेल्यांना तरलेल्यांनी वंदन करावे. आलेल्यांनी गेलेल्यांच्या रिकाम्या जागा भराव्यात. हे सगळं झालं की कशी ब्लॉगविश्वाची अनुदिनी मागल्या पानावरून पुढे चालू. काही नवं नाही नि काही जुनंही नाही. पण आम्ही एक तुतारी शोधत राहणार. जमेल तसं नवं शोधत राहणार, करत राहणार नि तुम्हांला सारखं तसं सांगत राहणार. पुढे वाचा...
अनुक्रमणिका प्रस्तावना संकलित विभाग ०१. मास्तरांच्या नसण्याचं ऊन - ज्ञानदा देशपांडे ०२. भय इथले संपत नाही... - मेघना भुस्कुटे ०३. शब्द - राज ०४. ब्लाइंड डेट - संग्राम ०५. कालिब - श्रद्धा भोवड ०६. प्रेमकथा वगैरे - जास्वंदी ०७. यक्षप्रश्न - आतिवास ०८. तुकडे १.२.३.

पोस्टमार्टेम २

... "बोला!कायम्हणता?"शांतपणेडोळे रोखून त्यांनी मला विचारलं.ह्यामाणसाच्या एकंदर व्यक्तिमत्वावरूनच हा उत्तम मानसोपचारतज्ज्ञ असणार हे माझ्या लक्षात आलं.आत्मविश्वासपूर्णआणि दिलासादायक असा स्वर आणि एक वेगळाच प्रेझेन्स होता त्या माणसाकडे.हसरा,तजेलदारचेहरा आणि वयानं लागलेला चष्मा आणि कानाजवळचे पांढरे झालेले केस.मीत्यांना माझ्या वकिली नजरेनं निरखून पाहत होतो,