केवळ दु:खच


गर्द तमातून पुढ्यात येते
अंधुक धुसर धुरकट काही
माग तयाचा शोधू जाता
परि ते हाती गवसत नाही

अदृश्यातून खुणावते ते
सतत निरंतर हाका देते
अनाकार भेसूर काहीसे
खोल तळाशी जन्मा येते

गहिरा अनवट गोफ तयाचा
हलके हलके आणिक पिळते
अगम्य वाटा अतर्क्य भविष्ये
ज्यातून केवळ दु:खच गळते

- क्षिप्रा

(http://kshiprasuniverse.blogspot.com/2009/10/blog-post.html)
Post a Comment