Uncategorized

कपडे

अंधा-या खोलीतलं जुनं कपाट ब-याच वर्षांनी उघडलं,
तसे आतले अस्ताव्यस्त कपडे अनावर होत कोसळले.
नकोसे झालेले, डांबून ठेवलेले
वातड, खरखरीत, चुरगळलेले
कसर लागून कुरतडलेले
जुनाट, कुबट भपका-याने
गुदमरून टाकणारे…
तेव्हापासून ठरवलंय,
आता आठवणींना असं कोंडायचं नाही..
– सोनल
(http://sonalwaikul.wordpress.com/2010/03/30/%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A4%A1%E0%A5%87/)
Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *